RODO

Korzystając z  GABINETU DERMPOINT, powierzasz nam swoje dane.
Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność.
Bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.  Administratorem  danych osobowych, w tym także danych wrażliwych (informacji o zdrowiu), podawanych podczas wizyty w  gabinecie Indywidualna Praktyka Lekarska Olga Bobowska-Guglas, Wojskowa 1D/45. 60-792 Poznań oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Olga Bobowska. Dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

2.  W gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostanie Pan/i o nie poproszona w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty.

3.  W każdym przypadku podawania nam danych osobowych będzie Pan/i informowana o podstawie i celu gromadzenia takich danych.

4. Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie w Karcie związane ze zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana usługa.

6.  Pan/i dane osobowe podawane w celach marketingowych, wysyłki newslettera, wysyłki informacji o promocjach i rabatach w naszym gabinecie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Pan/i wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7.   Pan/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

·    marketingu własnych produktów lub usług - do czasu wycofania udzielonej wcześniej zgody,

·   zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjentach tj. maksymalnie przez okres XX lat, licząc od końca roku w którym sporządzono ostatni wpis.

· dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

 

8. Dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu zarządzania gabinetem, itp.

9.  Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

10. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pan/i uzna, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Panu/i też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

11. Pan/i posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

12. Pan/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.